New items
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim
Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa
Elementy bezpieczeństwa informacji
Doskonalenie systemów opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych