New items
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Elementy bezpieczeństwa informacji
Bezpiecznie już było : jak żyć w świecie sieci, terrorystów i ciągłej niepewności
Przyszła wojna
Zasady prowadzenia działań desantowych : DT-3.1.8(D) T.1