New items
Anemometria obrazowa PIV w praktyce badań aerodynamicznych
SolidWorks : Simulation
No cover
Program dwudziestoczteromiesięcznego szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów (dla kandydatów powołanych ze środowiska cywilnego) Korpus osobowy : sił powietrznych. Grupa osobowa : ruchu lotniczego
SolidWorks : Plastics
Uwarunkowania sektorowe rozwoju przedsiębiorstw zbrojeniowych