New items
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Walki powietrzne w obrazach
Znaczenie geokulturowych zmian dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego
Podstawy systemów operacyjnych. T. 2
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku: relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym