Nowości
Zarządzanie kryzysowe : podręcznik
Wybrane elementy logiki
Funkcjonowanie osób w starszym wieku
Globalna nierównowaga a sektor zewnętrzny gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Powszechny obowiązek obrony : źródła, zakres, modele