New items
Anatomia kliniczna. T. 1
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania
Praca komórki operacyjnej na stanowisku dowodzenia