New items
Anemometria obrazowa PIV w praktyce badań aerodynamicznych
Ogólne publicznoprawne uwarunkowania międzynarodowej turystyki lotniczej. Cz. 1
Produkty, technologie i systemy zapewniania jakości w przedsiębiorstwach zbrojeniowych. [T. 10]
Wpływ pola wiatru i znaczenia zwiększonej turbulencji powietrza wywołanej opływem budynków /przeszkód terenowych na bezpieczeństwo lotów śmigłowców eksploatowanych w lotnictwie Rzeczypospolitej Polskiej
Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : praca zbiorowa. T. 5