New items
Historia wojskowa doby Piastów - wybrane zagadnienia : 1730 lat Wojska Polskiego
Zasady prowadzenia działań desantowych : DT-3.1.8(D) T.1
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego