New items
Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [5],
Zdolności operacyjno-taktyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP