New items
Historia wojskowa doby Piastów - wybrane zagadnienia : 1730 lat Wojska Polskiego
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1
Era autodestrukcji : świat, kapitalizm, demokracja wobec zagrożeń
Wieloaspektowość kształtowania bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej wojsk lądowych