Nowości
Nowoczesne łańcuchy dostaw jako wsparcie logistyki miejskiej
Transport morski XXI wieku / Maria Matusiewicz, Anna Kowalczyk, Łucja Waligóra
Zadania egzaminacyjne z mechaniki teoretycznej
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania obserwatorów ognia połączonego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.2.5.2.1(A) = Polish armed forces joint fires observer (JFO) program manual training, certyfication and qualification
Sieci neuronowe do przetwarzania informacji