New items
Wybrane problemy bezpieczeństwa : ujęcie historyczne, prawne i praktyczne. Cz. 1
Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa
Biologiczne podstawy psychologii
Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał
Optymalizacja : wybrane metody z przykładami zastosowań