New items
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli
Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej do końca trzeciej dekady XXI wieku
Friction : how radicalization happens to them and us
Animus Belli 2017. T. 1, wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego
Podstawy pedagogiki : podręcznik akademicki