New items
Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej
Współpraca regionalna państw autorytarnych : studium przypadku arabskich państw Bliskiego Wschodu
Visegrad operation headquarters for EU military operation (EU OHQ BG V4 2019/II) : lessons learned from preparatory and stand-by duty period
Mściciel: ostatni snajper
Survival : ABC przetrwania w mieście