New items
SolidWorks : Simulation
No cover
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : automatyzacja procesu planowania działań w obronie przeciwlotniczej ; kod kursu : 8217228
Uwarunkowania sektorowe rozwoju przedsiębiorstw zbrojeniowych
Ekonometria i badania operacyjne : zbiór zadań
SolidWorks : Routing: Piping and Tubing