New items
Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 2,
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Organizacja ruchu kolejowego
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego