New items
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania osobowego
Ekonomia sportu : zagadnienia metodologiczne i wybrane doświadczenia