New items
Zbrodnia katyńska w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Kompleksowa ocena stanu technicznego nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk w aspekcie bezpieczeństwa lotów
Polimery : otrzymywanie, metody badawcze, zastosowanie
Optymalizacja : wybrane metody z przykładami zastosowań
Przetwórstwo tworzyw polimerowych : praca zbiorowa