New items
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem łączności rozpoznania i WE : DU-4.22.3
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Metodyka zarządzania ryzkiem w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DU-3.3.0.1
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. T. 1,
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych