New items
Operator systemu magazynowania : aspekty prawne
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Zarządzający portem lotniczym jako podmiot prawa publicznego i prywatnego: zagadnienia wybrane
Jak pożyczyć i nie oddać - jak kupić i nie zapłacić czyli Biznes po polsku
Powstanie Warszawskie : wędrówka po walczącym mieście