New items
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Militarne obszary komunikacji strategicznej
Ochrona granicy państwowej : wybrane aspekty
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [3],
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2