New items
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań
Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego
Prowadzenie działań przez żandarmerię wojskową : DD-3.2.3.3(B)
Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Współczesne bezpieczeństwo Polski : międzynarodowy wymiar instytucjonalny