New items
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],
Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i euroatlantycka perspektywa bezpieczeństwa
Etyczność funkcjonariusza policji
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Globalna nierównowaga a sektor zewnętrzny gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej