New items
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania
Turbulencja
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP