New items
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego
Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa T.3
Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa
Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń