New items
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem służby czołogowo-samochodowej : DU-4.22.2(A)
Wybrane elementy logiki
Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. T. 2
Turbulencja