New items
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Toruń wniebowzięty : 80 lat Aeroklubu Pomorskiego
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Dowodzenie wojskami obrony terytorialnej w działaniach taktycznych
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych