New items
Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczych
Komunikacja w kryzysie
Planowanie cywilne : budowa planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Nauki o bezpieczeństwie : kultura bezpieczeństwa i redefinicja środowiska bezpieczeństwa
Trzy logistyki : wojskowa, kryzysowa, rynkowa