New items
Układ i treść wystąpień oficerów rodzajów wojsk na odprawie informacyjnej
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji
Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo sektora ochrony zdrowia
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami