Nowości
Instrukcja organizowania i prowadzenia szkolenia spadochronowo-desantowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Proces technologiczny magazynowania w teorii i praktyce : monografia
Bezpieczeństwo narodowe i jego typologie
Zarządzanie organizacją XXI wieku : innowacje, gospodarka, społeczeństwo
Transport morski XXI wieku / Maria Matusiewicz, Anna Kowalczyk, Łucja Waligóra