New items
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego
Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej : obronność RP XXI wieku
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Terroryzm lotniczy wobec Izraela
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa