New items
Statyka i wytrzymałość materiałów : zbiór zadań z przykładami rozwiązań
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Podstawy gospodarki odpadami
Statystyka stosowana : krótki kurs
Wybrane problemy bezpieczeństwa : ujęcie historyczne, prawne i praktyczne. Cz. 1