Nowości
Wariant załadowczy platformy desantowej P-V o szerokości 88 cali i długości 12 stóp : WZ P-V(88)/12_003 : wariant załadowania moździerza M-98 z amunicją do zrzutu z wyciąganiem, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania
Angielskie idiomy, związki frazeologiczne, przysłowia i terminy fachowe przydatne w dyplomacji i służbie wojskowej
Brak okładki
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : szkolenie w zakresie uzupełniających uprawnień instruktora szkolenia operacyjnego (OJTI) ; kod kursu : 8217010
Niekierowane lotnicze pociski rakietowe : badania w locie
Andrzej Pityński : rzeźbiarz