New items
Wybrane problemy zarządzania współczesnym biznesem : podejście interdyscyplinarne : monografia naukowa
Optymalizacja poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych
Metody zapobiegania przestępczości
Prawne aspekty cyberprzestrzeni
Psychologia wychowania : wybrane problemy