New items
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 6],
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6
Wybrane polityki Unii Europejskiej
Doskonalenie polskiego personelu lotnictwa myśliwskiego w latach 1921-1935