New items
Optoelektronika i fotonika : zagadnienia wybrane
Najnowsze uzbrojenie Wojska Polskiego : siły lądowe
Zarządzanie współczesnymi łańcuchami dostaw : wybrane aspekty jakościowe i organizacyjne
Zarządzanie dokumentacją w instytucji : czynniki sprzyjające i ograniczenia
Państwa Europy Środkowej i Bałkanów wobec kryzysu migracyjnego