Nowości
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Wybrane polityki Unii Europejskiej
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Techniki pilotażu w lotach próbnych : stateczność statyczna i dynamiczna samolotu
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 4],