New items
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Transformacje sygnałów : od teorii do praktyki
Organizacja transportu : AU.32 : podręcznik do nauki zawodu technik logistyk. Część 2
GNSS-Global Navigation Satellite Systems : GPS, GLONASS, Galileo and more
Instrukcja szkolenia, pracy i kwalifikowania nawigatorów naprowadzania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej