Nowości
Obrona przed bronią masowego rażenia w operacjach połączonych : DD-3.8(B)
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym : budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Toksyczny dług XXI wieku
Gospodarka niskoemisyjna, gospodarka cyrkularna, zielona gospodarka : uwarunkowania i wzajemne powiązania
Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku