New items
ADR 2019-2021 : Tabela z umowy europejskiej / [red. zespół ekspertów]
Logistyczne aspekty transportu : innowacje, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo
Obliczenia kwantowe dla każdego
Pomiędzy bezpieczeństwem a ryzykiem : pozytywne konteksty rekreacji outdoorowej
Wyzwania współczesnego zarządzania : innowacje, marketing, zrównoważony rozwój