New items
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Transport kolejowy w systemie obronnym państwa
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Europa w obliczu islamskiego terroryzmu : dlaczego dochodzi do ataków terrorystycznych i jak im przeciwdziałać
Podręcznik SERE : informacje podstawowe