New items
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku
Instrukcja organizacji i zarządzania projektami informatycznymi w Resorcie Obrony Narodowej : DU-6.1.1
Voyage planning and weather
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Generał Gustaw Orlicz-Dreszer 1889-1936