New items
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia
Wariant zakładowczy platformy desantowej P-V o szerokości 108 cali wz P-V (108) _ 001. wariant podstawowy do zrzutu z wyciąganiem metodą zrzutu z małą prędkoscią lądowania z jednym spadochronem G-11B
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa
Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych
Praktyczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego