New items
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_05 : desantowanie metodą zrzutu grawitacyjnego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 z wykorzystaniem systemu rolek pokładowych ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi /szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji : metodyka, ideologia, państwo
Docker w praktyce
Projekty naukowe : zarządzanie w praktyce
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Cz. 1