New items
Przegrane zwycięstwo : wojna polsko-bolszewicka 1918-1920
Toksyczny dług XXI wieku
Gospodarka niskoemisyjna, gospodarka cyrkularna, zielona gospodarka : uwarunkowania i wzajemne powiązania
Inżynieria oprogramowania
Enigma bez tajemnic : 85. rocznica sukcesu polskich kryptologów