New items
Wybrane elementy logiki
Badania dynamiki łopatek wirnikowych silników lotniczych w różnych warunkach eksploatacji
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],