New items
Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach
Inżynierska geometria wykreślna : zbiór zadań
Determinanty jakości w procesie świadczenia niskokosztowych pasażerskich usług lotniczych w Polsce
Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał
Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym : analiza wybranych zagadnień