New items
Prawo cywilne - część ogólna : pytania, kazusy, tablice, testy
Badanie, analiza i ocena uwarunkowań techniczno-technologicznych i organizacyjnych transportu intermodalnego na rynku usług przewozów towarowych
Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji