New items
Sztuka argumentacji : nowy słownik terminologiczny
Homo sapiens i jego geny : opowieść o nas i naszych przodkach
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Cz. 2
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji
Konflikt w organizacji : style postępowania