New items
Wykorzystanie bezzałogowych jednostek nawodnych w zabezpieczeniu morskich obiektów infrastruktury krytycznej
Nowy jedwabny szlak : transport kolejowy w obsłudze logistycznej
Przeciw bogom : niezwykłe dzieje ryzyka
Bezpieczeństwo i odporność w łańcuchach dostaw : kontekst niezawodności
Instrukcja zaopatrzenia lotniczo-technicznego : DTU-4.22.6.03