New items
Identyfikacja nieliniowych drgań konstrukcji lotniczych
Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa
Logistyczne aspekty transportu : innowacje, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo
Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r
Prawne aspekty cyberprzestrzeni