New items
Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa
Współczesne bezpieczeństwo Polski : międzynarodowy wymiar instytucjonalny
Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 5,
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property