New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Lotnictwo nowej generacji: strategie, technologie, rozwiązania
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Potencjał obronny Sił Zbrojnych RP w ujęciu relatywnym
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych